Happy wedding!91614

Happy wedding!91614

funnymalemodels:

….XD…official …hashtag… #wink machine..

funnymalemodels:

….XD…official …hashtag… #wink machine..

bluekomadori:

The tutorial of how I achieve watercolor effect in Sai! :) I highly recommend using real watercolor paintings (your own or ones found on the internet) as reference.

And here you can find a few useful links: 

  1. You can download the Sai file of this picture here: link 
  2. Video process of painting another picture: link
  3. The old watercolor tutorial: link
  4. Sai brushes (none of them is made by me) link + file you need to open them in Sai: link
  5. Awesome watercolor brushes made by Kyle T Webster: link

Here’s the finished painting: link

Bỏ FACEBOOK đi, 19 trang web này sẽ giúp bạn sử dụng Internet thông minh hơn

milo-skyaholic:

Bạn có đang mệt mỏi với việc lãng phí thời gian vào việc xem những đoạn video nhàm chán hay lăn chuột vô thức liên tục trên bảng tin Facebook? Bạn muốn trở nên hiệu quả hơn trong lần lên mạng tiếp theo?
Sau đây là danh sách 19 trang web thực sự sẽ khiến bạn sử dụng thời gian trực tuyến của mình…
15.5

15.5

mình muốn có cái máy scan TT^TT

10.3

10.3

232

232

21.2

21.2

192

192